VABILO

 

V skladu z 42. členom Statuta MDGN Velenje sklicujem redni letni zbor članov MDGN Velenje, ki bo 15. marca 2017 ob 16. uri v seminarskih prostorih Mladinskega hotela Velenje, na Efenkovi 61 v Velenju (v neposredni bližini društva). 

Vljudno vabljeni, da se zbora članov udeležite.

 

Velenje, dne 8.3.2017


Lep pozdrav!


Predsednik MDGN Velenje
Franc Forštner l.r.

 


 
DNEVNI RED:

1. Otvoritev in pozdrav gostov
2. Izvolitev delovnih teles zbora članov:
      delovnega predsedstva
      zapisnikarja
      overovateljev zapisnika
      verifikacijske komisije

3. Sprejem dnevnega reda in poslovnika za delo zbora članov

4. Delovno poročilo o izvajanju programov društva v letu 2016

5. Finančno poročilo za leto 2016

6. Poročilo nadzornega odbora

7. Poročilo inventurne komisije

8. Poročilo verifikacijsko volilne komisije in predlog članov v organe MDGN Velenje

9. Razprava po poročilih in sprejem poročil

10. Delovni in finančni plan za leto 2017

11. Volitve:
      Predsednika MDGN Velenje
      Podpredsednika MDGN Velenje
      Upravnega odbora MDGN Velenje
      Nadzornega odbora MDGN Velenje
      Disciplinske komisije MDGN Velenje
      Inventurne komisije MDGN Velenje

12. Poročilo o izidu volitev

13. Potrditev delegatov za delo v organih ZDGNS

14. Razno in zaključek