Spoštovani, 

 

obveščamo vas, da je s 1.1.2017 stopil v veljavo nov Sodni red, ki v 223. členu določa, da vabilo vsebuje obvestilo, da imajo udeleženci, ki so invalidi ali osebe s posebnimi potrebami, pravico do enakopravnega sodelovanja v postopku. Udeleženci, ki so invalidi ali osebe s posebnimi potrebami, morajo sodišču pred narokom sporočiti, da bodo uveljavljale pravico do enakopravnega sodelovanja v postopku.
 
V praksi to pomeni, da morajo gluhe osebe, ki potrebujejo tolmača za slovenski znakovni jezik za obravnavo na sodišču, pred datumom obravnave obvestiti sodišče, da potrebujejo tolmača.