VABILO

 

V skladu z 42. členom Statuta MDGN Velenje sklicujem redni letni zbor članov MDGN Velenje,

ki bo 20. marca 2019 ob 16. uri v seminarskih prostorih Mladinskega hotela Velenje,

na Efenkovi 61 v Velenju (v neposredni bližini društva).  

Vljudno vabljeni, da se zbora članov udeležite.

 

 

DNEVNI RED:

1.  Otvoritev in pozdrav gostov
2.  Izvolitev delovnih teles zbora članov:

       - delovnega predsedstva
       - zapisnikarja
       - overovateljev zapisnika
       - verifikacijske komisije

3.   Sprejem dnevnega reda in poslovnika za delo zbora članov

4.   Delovno poročilo o izvajanju programov društva v letu 2018

5.   Finančno poročilo za leto 2018

6.   Poročilo nadzornega odbora

7.   Poročilo inventurne komisije

8.   Poročilo verifikacijske komisije

9.   Razprava po poročilih in sprejem poročil

10. Sprejem pravilnikov
      - Pravilnik o ukrepih delodajalca za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ter trpinčenjem na delovnem mestu
      - Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu, ter odreditvi in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc
      - Pravilnik promocije zdravja na delovnem mestu
11.  Delovni in finančni plan za leto 2019, 2020

12.  Razno in zaključek       

 

Lep pozdrav!

Predsednik MDGN Velenje
Franc Forštner