OBVESTILO brezplačna kartica za javni prevoz v Sloveniji


Kartice lahko pridobijo:
- upokojenci
- osebe starejše od 65 let, ki niso v delovnem razmerju ali nimajo odprtega s. p. ali firme
- imetniki Evropske kartice ugodnosti za invalide, ki niso v delovnem razmerju, nimajo odprtega s. p. ali firme
- vojni veterani, ki imajo status vojnega veterana in niso v delovnem razmerju, nimajo odprtega s. p. ali firme.


Vloge za kartice imamo v društvu. Za izpolnjevanje potrebujemo osebno izkaznico.
Vloge lahko oddate na avtobusni postaji ali železniški postaji, sabo imejte osebno izkaznico.
Kartica velja za medkrajevne avtobusne prevoze v Slovenji in za medkrajevne vlake v Sloveniji za 2. razred, ne velja za mednarodne vlake.


Veljavnost kartice je eno leto od prejetja kartice.