Sporočilo za medije

   

Minilo je 20 let od prve vstavitve polževega vsadka

     

Ljubljana, 23. junij 2016 – Letos je minilo 20 let od prve vstavitve polževega vsadka na Kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo UKC Ljubljana in v Sloveniji nasploh. Prva dva posega so opravili leta 1996 pri odrasli osebi in pri otroku. Od marca 1996 do marca 2016 je bilo implantiranih 290 bolnikov, od teh 12 obojestransko, dve tretjini predstavljajo vstavitve pri otrocih. V lanskem letu so opravili 26 vstavitev, na kliniki pa načrtujejo, da bodo v prihodnje lahko opravili več kot 26 vstavitev polževega vsadka letno.

   

Kohlearni vsadek je naprava, ki posnema delovanje notranjega ušesa in prenaša zvočno informacijo s pomočjo električnega toka neposredno v slušni živec. Razvoj take naprave, kohlearnega vsadka (polževega vsadka) sega v 60. leta, ko so v Franciji vstavili gluhemu v uho bakreno žico in z električnim tokom dražili končiče slušnega živca. Rezultati so spodbudili raziskovalne skupine, v kateri so bili elektroinženirji, fiziki, zdravniki, fonetiki, jezikoslovci, psihologi, surdopedagodi. V naslednjih desetletjih so napravo izpopolnili.

   

Rehabilitacijski postopek po vsaditvi pripomore k prepoznavanju in razumevanju zvokov iz okolja in tudi govora. S tem pripomočkom ne moremo pomagati vsem gluhim, predpogoj je ohranjeno delovanje slušnega živca in osrednjih slušnih poti. Poleg tega je pomembna tudi motiviranost posameznika in podpora družine. Zato so pred operacijo potrebne številne preiskave in sodelovanje različnih strokovnjakov.

   

Izbira primerne osebe za vstavitev polževega vsadka ni lahka in zahteva številne preiskave in testiranja posameznika

   

Na Kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo UKC Ljubljana so leta 1992 osnovali delovno skupino, v kateri so bili strokovnjaki iz področij avdiologije, nevrofiziologije, elektrotehnike, ušesne kirurgije, rentgenologije, logopedije, surdopedagogike, foniatrije, psihologije. Na osnovi vseh ustreznih preiskav in testiranj pri osmih gluhih osebah (od tega eden otrok), so opravili tonski avdiogram, kalorično testiranje delovanja vestibularnega ustroja, oceno sporazumevanja s pomočjo slušnega aparata, oceno govora, oceno motiviranosti posameznika in svojcev, oceno psihologa in upoštevali zdravstveno stanje posameznika, so tako izbrali 32 let starega bolnika in 5-letnega dečka ter jima leta 1996 opravili prvo vstavitev polževega vsadka.

   

Prof. dr. Irena Hočevar Boltežar, dr. med., predstojnica Klinike za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo UKC Ljubljana je izpostavila poleg vsega ostalega tudi znanstveno-pedagoški vidik, kajti ekipa, ki je leta 1992 vpeljala ta program vstavitve polževih vsadkov poskrbela za kakovostne naslednike, ki bodo program peljali naprej, ga še nadgrajevali, saj je volja velika. »Ovirajo pa nas finančne možnosti, saj smo od tega, koliko vsadkov lahko vstavimo, odvisni od plačila ZZZS. Lansko leto smo jih vstavili 26, letos pa upamo tudi na kakšno višjo številko,« je še dodala.

   

Doc. dr. Saba Battelino, dr. med.,vodja otokirurške in avdiovestibulološke dejavnostina Kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo UKC Ljubljana pa je dejala: »Zahvaljujem se prvotni ekipi, da so me kot mlado specializantko vključili v ta timski projekt. Z veseljem sem sodelovala takrat in ponosna sem na vse uspehe, na vse paciente, ki smo jim v teh dvajsetih letih pomagali (prb. 290-tim) pacientom in zavedam se, kako pomembno je da gradimo zaupanje že pri starših, da spoznajo pomen zgodnjega odkrivanja, diagnosticiranja in vstavitve slušnih vsadkov, ker jim s tem omogočimo hitro, kakovostno vključitev v normalno družbo in življenje. V UKC Ljubljana, na naši kliniki s pomočjo operacije vstavimo slušni vsadek že 10. do 11. mesečnim otrokom. Zavedati se moramo, kako pomembna je zgodnja rehabilitacija. Saj je okno razvoja govora in sluha pri njih največji, potem pa se komunikacijsko okno zapira. Zaupajo nam tudi gluhi, tako da zelo dobro sodelujemo z Zvezo gluhih in naglušnih, ker se vedno bolj zavedajo, da je gluhim socialna nota onemogočena. Najbolj smo pa veseli, ko vidimo zadovoljne in srečne starše.«

   

Prof. dr. Miha Žargi, dr. med., ki je zasnoval prvo ekipo in bil dolgoletni predstojnik Klinike za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo UKC Ljubljanaje povedal, da je ponosen, ker so takrat, daljnega leta 1996 lahko nekoga, ki ni slišal, presadili v svet slišečih. »Projekta smo se lotili z veliko spoštljivostjo, saj ni bilo nikakršnih izkušenj, želeli pa smo, da ga izpeljemo brez napak.«

   

Pri samem postopku od zgodnje diagnostike do pooperativne rehabilitacije ne smemo pozabiti tudi na pomembno vlogo timskega dela psihologov, defektologov, avdiologov, foniatrov, ki vsakodnevno spremljajo posameznike, ki imajo polževe vsadke, da so z njimi v vsakodnevnem stiklu in da skrbijo za pravilno spremljanje razvoja otrok in odraslih.

   

Prioriteta pri programu vstavitve slušnih vsadkov so seveda otroci, ki se jih v Sloveniji rodi od 18 do 20, vendar pa vstavljajo vsadke tudi odraslim in tudi starejšim ljudem, ki zaradi različnih vzrokov izgubijo sluh.

 

Prvotna ekipa, ki je leta 1992 začela z razvojem programa in leta 1996 opravila prvo vstavitev polževega vsadka:

 • predstojnik prof. dr. Miha Žargi, dr. med., višji svetnik
 • vodja otorkirurške dejavnosti: prim. Janez Zupančič, dr. med.
 • otokirurška ekipa: doc. dr. Anton Gros, dr. med., prim. Boštjan Lavrenčak, dr. med., doc. dr. Saba Battelino, dr. med.
 • vodja avdiologije: prim. Smilja Černelč, dr. med.
 • avdiolog: doc. dr. Jagoda Vatovec, dr. med.
 • vodja foniatrije: prof. dr. Zora Radšel, dr. med., prof. dr. Ireno Hočevar Boltežar, dr. med.
 • psiholog: Ciril Novak, univ. dipl. psih.


Ekipa, ki nadaljuje s programom in ga še nadgrajuje in izpopolnjuje:

 • predstojnica: prof.dr. Irena Hočevar Boltežar, dr. med., svetnica
 • vodja otokirurške in avdiovestibulološke dejavnosti: doc. dr. Saba Battelino, dr. med.
 • otokirurška ekipa: doc. dr. Saba Battelino, dr. med., asist. Klemen Jenko, dr. med., Iztok Fošnarič, dr. med.
 • klinični defektolog: asist. Mateja Božič, spec. klin. logoped., Anita Katelic, spec. klin. logoped.
 • glava inšturmentarka klinike: Ksenija Ceglar, dipl. med. sestra.

 

Služba za odnose z javnostmi