USTANOVITEV SAMOPOMOČNE SKUPINE ZA OSEBE S POLŽKOVIM VSADKOM – KOHLEARJI MDGN VELENJE

 

V preteklem letu 2016 se je predsedniku društva MDGN Velenje, Francu Forštnerju porodila ideja o ustanovitvi skupine za samopomoč za osebe s polžkovim vsadkom. Pripravil je program in se odločil idejo tudi realizirati. Tako je v torek, 4.4.2017 sklical ustanovno srečanje, na katerega je povabil vse člane društva s polžkovim vsadkom. Nekaj se jih je na povabilo odzvalo, nekaj pa upravičilo zaradi drugih obveznosti.
Predsednik je vse prisotne najprej lepo pozdravil in jim povedal, da je tovrstna skupina prva in trenutno edina v Sloveniji, nato pa jih je pozval, da razmislijo o imenu skupine. Ob koncu kratke debate so se vsi prisotni strinjali, da je najprimernejše ime »Kohlearji«.
Sledila je kratka predstavitev programa skupine. Predsednik je povedal, da se bo skupina sestajala po potrebi in da se lahko kadarkoli obrnejo na društvo. Med seboj si bodo pomagali, se podpirali in si izmenjevali izkušnje. Namen skupine je predvsem:
- druženje,
- pogovor o težavah,
- svetovanje,
- pomoč in svetovanje v zvezi s tehničnimi pripomočki,
- podpora za lažje življenje,
- pomoč pri težavah otrok s polžkovim vsadkom,
- izmenjava informacij,
- zbiranje predlogov.

Dodal je še, da je zelo pomembno, da gredo večkrat na nastavitve oz. fittinge vsadka.

Člani novoustanovljene skupine so si med seboj izmenjali izkušnje o baterijah, različnimi modeli polžkovih vsadkov in drugih tehničnih pripomočkih. Ob koncu srečanja so preizkusili še društveno indukcijsko zanko.

Vsi udeleženci srečanja so se predsedniku zahvalili za realizirano idejo in povedali, da so izvedeli marsikaj novega. Odšli so zadovoljni in polni novih informacij.

 

Janja Krajnc