ZBOR ČLANOV

 

V sredo, 20.3.2019 smo se člani in članice društva zbrali na redni letni skupščini.
Skupščina je potekala po dnevnem redu. Predsednik društva je najprej pozdravil vse prisotne, še posebej pa častno članico Martino Dobnik in predsednika ZDGNS gospoda Mladena Veršiča s soprogo.
Nato je predlagal delovno predsedstvo, ki je bilo soglasno sprejeto, zato je sedaj funkcijo vodenja zbora članov prevzel predsednik delovnega predsedstva Kos Franc.
Sledile so naslednje vsebine:
•    Sprejem poslovnika
•    Poročilo o izvajanju programov, finančno poročilo, poročila odborov in komisij ter sprejem teh poročil
•    Sprejem pravilnikov
•    Delovni in finančni plan za leto 2019 in 2020.
•    Razno in zaključek.
Skupščina je potekala gladko, saj so bili materiali pripravljeni razumljivo in jasno. Skupščino so tolmačili Duška Berločnik in Polonca Dobnik.  V razpravah ni bilo pripomb, ampak zgolj priporočila, katere teme bi društvo v bodoče še lahko obravnavalo.
Na koncu se je predsednik zahvalil vsem organom skupščine za dobro opravljeno delo ter povabil prisotne na zaključek.
Ob sproščenem pogovoru ter dobri hrani smo se družili še kar nekaj časa.


EDITA KOS MARTINŠEK