PREDAVANJE V DOMU STAREJŠIH GORNJI GRAD

 

Poslanstvo društva je tudi informiranje in osveščanje širše javnosti o problematiki okvare sluha,

pravicah in možnostih, ki so na voljo.
Veliko časa namenjamo povezovanju z drugimi institucijami in tako smo se dogovorili z vodstvom doma za varstvo starejših Gornji Grad, da jih obiščemo in za njihove stanovalce pripravimo predavanje.Kot vemo, sluh v starostni dobi peša in v domovih starejših je veliko potencialnih uporabnikov slušnih aparatov in tistih, ki že imajo tovrstne težave.
Tako smo bili veseli, da smo se v Gornjem Gradu zbrali v velikem številu. Strokovna delavka Urška je najprej nagovorila vse prisotne, nato smo si skupaj pogledali predstavitveni film o društvu in problematiki.
Predsednik Franc Forštner pa je nekaj več povedal o slušnih aparatih, tehničnih pripomočkih in pravicah, ki so na voljo.
Bilo je tudi nekaj vprašanj, kar nas je še posebej razveselilo.
S takšnimi predavanji bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

Urška Jakop