Predstavitev problematike oseb z izgubo sluha

 

V ponedeljek 26.8.2019 smo izvedli poučno predavanje o problematiki oseb z izgubo sluha v dvorani Medgen Borze na Rečici ob Savinji. Z občino dobro sodelujemo in podobno predavanje v namene osveščanja lokalne skupnosti smo podobno predavanje v preteklosti že izvedli. Sedaj pa smo
želeli poudariti novosti na področju zakonodaje in pravic oseb z izgubo sluha.

Strokovna delavka, Urška Jakop, je prisotne najprej nagovorila in pozdravila. Nato so si prisotni pogledali film, posnet v društvu, ki prikazuje problematiko oseb z izgubo sluha, pravice, kako pristopiti do teh oseb in z njimi komunicirati. V nadaljevanju sta predsednik društva, Franc Forštner, in strokovna delavka na kratko predstavila postopek pridobitve slušnih aparatov, tehničnih pripomočkov ter zakonodajo in ostale pravice oseb z izgubo sluha.

Zbralo se je kar nekaj oseb. Veseli smo bili zanimanja in njihovih vprašanja, na katera smo z veseljem odgovorili. Sledili so tudi individualni pogovori in prijeten klepet.

Tovrstne dogodke bomo izvajali tudi v prihodnje in tako širili informiranost in osveščenost širše javnosti o problematiki izgube sluha.

 

Urška Jakop