UČINKOVITA RABA ENERGIJE

 
Uvodni nagovor je imel predsednik Forštner, ki je predstavil predavatelja gospoda Špegla.
Potem smo vsi prisotni z zanimanjem prisluhnili predavanju o učinkoviti rabi energije, ki ga je izvedel predstavnik EKO sklada v Velenju gospod Špegel. 
Slovenski okoljski javni sklad, krajše Eko sklad, daje subvencije in ugodne kredite za okolju prijazne naložbe. Eko sklad ima pisarno v Velenju, kjer brezplačno svetujejo prebivalcem ob pridobitvi sredstev in bolj racionalni rabi energije.
Predstavnik je povedal, da je objavljen razpis za kurilne naprave, stavbno pohištvo, električne avtomobile, ki so okolju bolj prijazni. 
Poudaril je, da je sofinanciranje oken možno za lesena okna z trojno zasteklitvijo.
Poudaril je, da je vgradnja toplotne črpalke smotrna, če je stavba dobro izolirana in ima energetsko varčna okna. Drugače je strošek elektrike prevelik.
Vgradnja sončnih panelov, je investicija, ki se povrne, odvisno od velikosti v 15-20 letih. Trenutno ne pomeni energetskega prihranka.
Nato je podal nekaj praktičnih napotkov. Povedal je, da se kurilne naprave stalno izpopolnjujejo in da so tiste, ki so stare 10 let že zastarele. 
Seznanil nas je kako pravilno zakurimo v kurilni napravi na drva. Pravilno je kurjenje od zgoraj. 
Seznanil nas je kako pravilno zračimo v stavbah, ki nimajo že vgrajenega prezračevanja. Večkrat na dan je potrebno na stežaj odpreti okna vsaj za 5 minut, da se zrak zamenja. Tako imamo ob kurilni sezoni najmanjšo izgubo toplotne energije.
Sledila so vprašanja navzočih, na katera je strokovno, obširno in poljudno odgovarjal. 
Tako smo bili seznanjeni z veliko praktičnimi napotki in uporabnimi informacijami.
 
Tatjana Pirečnik