Predstavitev problematike oseb z izgubo sluha v občini Mozirje

 

Eden izmed ciljev in poslanstev društva je tudi ozaveščanje, informiranje širše lokalne skupnosti o problematiki okvare sluha. Z vsemi občinami, na območju katerih društvo deluje, dobro sodelujemo. Ponekod smo informativna predavanja že izvedli. Za letošnje leto pa smo si zadali, da obiščemo občine, kjer tovrstnega predavanje še nismo organizirali.
V torek 10.3.2020 smo v prostorih galerije Mozirje za vse zainteresirane spregovorili o različnih temah, ki se tičejo okvare sluha.

V imenu knjižnice je vse prijazno pozdravila Renata Jakop. Nato pa je strokovna delavka, Urška Jakop, prisotne nagovorila in predstavila program. Najprej so si prisotni pogledali film, posnet v društvu, ki prikazuje problematiko oseb z izgubo sluha, pravice, kako pristopiti do teh oseb in z njimi komunicirati. V nadaljevanju sta predsednik društva, Franc Forštner, in strokovna delavka na kratko predstavila postopek pridobitve slušnih aparatov, tehničnih pripomočkov ter zakonodajo in ostale pravice oseb z izgubo sluha.

Zbralo se je kar nekaj oseb. Veseli smo bili zanimanja in njihovih vprašanja, na katera smo z veseljem odgovorili. Sledili so tudi individualni pogovori in prijeten klepet.

Tovrstne dogodke bomo izvajali tudi v prihodnje in tako širili informiranost in osveščenost širše javnosti o problematiki izgube sluha.

 

Urška Jakop