PREGLED SLUŠNIH ZANK

 

Mestna občina Velenje je občina pomeri invalidov in tudi za osebe z okvaro sluha je dobro poskrbljeno. Kar nekaj objektov ima vgrajeno slušno zanko, občinske proslave so tolmačene v slovenski znakovni jezik, zdravstveni dom ima na voljo 3 komplete fm sistemov.
Že kar nekaj let zapored predstavniki društva in gospod Milan Zupanc pregledajo delovanje slušnih zank v objektih, ki delujejo v okviru MOV. Najprej smo pregledali zanko v kulturnem domu, nato v sejni sobi Mestne občine Velenje, knjižnici in nazadnje še v Vili Bianco. Vse zanke so delovale, v dveh ustanovah smo podali predlog za nakup drugačnih mikrofonov.
Z rednimi pregledi slušnih zank bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Veseli smo, da imamo sedež v občini, ki ima posluh za posebne potrebe naših članov.

 

Urška Jakop