ZBOR ČLANOV MDGN VELENJE

 

V Medobčinskem društvu gluhih in naglušnih Velenje smo imeli zbor članov društva. Dogodek je potekal v dvorani Mladinskega centra, na naslovu Efenkova 61 dne 23.03.2012 ob 16 uri. Prostor je bil lepo pripravljen in je bil dovolj velik, tako da članom ni bilo tesno kot lani. Tudi letos se je zbralo lepo število članov tako mlajših kot tudi starejših je bilo kar nekaj. Iz Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije se je zbora udeležil sekretar, g. Matjaž Juhart. Škoda, da se skupščine ni udeležil kakšen župan ali podžupan občine, ki so bili vabljeni, saj bi lahko spoznali bolj podrobno naše delo in se z nami malo družili, pa drugič. Na dnevnem redu je bilo kar nekaj točk, kljub temu je delo teklo gladko in brez zapletov. Pozdravni govor sem imel sam, zaradi odsotnosti predsednice Erike Grobelnik. Delovno predsedstvo je vodil Franc Kos s članoma Nevenko Topičem in Marijo Varžič. Delo tolmačke je izvrstno opravila Duška Berločnik, finančno pa nas je informirala naša računovodkinja Gabriela Mitrovič. Največ dela je imela sekretarka društva Urška Jakop, ki je predstavila delovno poročilo za lansko leto in tudi okvirni plan za leto 2012. Kolar Stanko je imel nalogo verifikacijske komisije, Dragica Kovač pa nam je podala zapisnik nadzornega odbora našega društva. Milan Varžič je podal poročilo inventurne komisije v našem društvu. Na koncu pa nas je čakala še manjša zakuska in prijetno druženje. Zahvalil bi se vsem, ki so pomagali pri izvedbi občnega zbora članov, posebej Fancu Kosu, ter Dragici in Slavici za delo ob zakuski ter vsem ostalim, ko so skrbeli, da je zbor lepo uspel. Želim, da tudi letos v čim večjem številu in čim bolj aktivno delujete in soustvarjate v našem društvu. Vedno so pa dobrodošli tudi vaši predlogi.

 

Zapisal: Podpredsednik MDGN- Velenje
Franc Forštner