Spoštovani, 

 

obveščamo vas, da je s 1.1.2017 stopil v veljavo nov Sodni red, ki v 223. členu določa, da vabilo vsebuje obvestilo, da imajo udeleženci, ki so invalidi ali osebe s posebnimi potrebami, pravico do enakopravnega sodelovanja v postopku. Udeleženci, ki so invalidi ali osebe s posebnimi potrebami, morajo sodišču pred narokom sporočiti, da bodo uveljavljale pravico do enakopravnega sodelovanja v postopku.
 
V praksi to pomeni, da morajo gluhe osebe, ki potrebujejo tolmača za slovenski znakovni jezik za obravnavo na sodišču, pred datumom obravnave obvestiti sodišče, da potrebujejo tolmača.

VABILO

 

V skladu z 42. členom Statuta MDGN Velenje sklicujem redni letni zbor članov MDGN Velenje, ki bo 15. marca 2017 ob 16. uri v seminarskih prostorih Mladinskega hotela Velenje, na Efenkovi 61 v Velenju (v neposredni bližini društva). 

Vljudno vabljeni, da se zbora članov udeležite.

 

Velenje, dne 8.3.2017


Lep pozdrav!


Predsednik MDGN Velenje
Franc Forštner l.r.

 


 
DNEVNI RED:

1. Otvoritev in pozdrav gostov
2. Izvolitev delovnih teles zbora članov:
      delovnega predsedstva
      zapisnikarja
      overovateljev zapisnika
      verifikacijske komisije

3. Sprejem dnevnega reda in poslovnika za delo zbora članov

4. Delovno poročilo o izvajanju programov društva v letu 2016

5. Finančno poročilo za leto 2016

6. Poročilo nadzornega odbora

7. Poročilo inventurne komisije

8. Poročilo verifikacijsko volilne komisije in predlog članov v organe MDGN Velenje

9. Razprava po poročilih in sprejem poročil

10. Delovni in finančni plan za leto 2017

11. Volitve:
      Predsednika MDGN Velenje
      Podpredsednika MDGN Velenje
      Upravnega odbora MDGN Velenje
      Nadzornega odbora MDGN Velenje
      Disciplinske komisije MDGN Velenje
      Inventurne komisije MDGN Velenje

12. Poročilo o izidu volitev

13. Potrditev delegatov za delo v organih ZDGNS

14. Razno in zaključek       

 

 

Spoštovani,

 

predsednik MDGN Velenje je bil danes na sestanku pri ravnatelju Osnovne šole Šmartno ob Paki glede rekreacije. Rekreacija se prične ta petek, 3.3.2017 in bo potekala vsak petek od 17.00 – 18.30. Telovadnica je trenutno rezervirana do konca aprila z možnostjo podaljšanja.

 

Prijazen pozdrav!

PLAN AKTIVNOSTI MAREC 2017

 

7.3.2017 ob 16.00: Pogostitev ob dnevu žena v Hotelu Paka
15.3.2017 ob 16.00: Zbor članov, dvorana Mladinskega hotela
22.3.2017 ob 16.00: Delavnica risanja mandal
29.3.2017 ob 16.00: Srečanje samopomočne skupine v prostorih društva
29.3.2017 ob 16.30: Velikonočna delavnica


Plan aktivnosti se lahko še spremeni oziroma dopolni. O spremembah ali dodatnih aktivnostih boste pravočasno obveščeni.

 

VOLITVE

Spoštovane članice in člani,
leto 2017 je volilno leto, zato vas prosimo, da se zbora članov udeležite v čim večjem številu.

 

DELAVNICA RISANJA MANDAL
Za delavnico risanja mandal vas naprošamo, da prinesete s seboj šestilo in geo trikotnik (trikotno ravnilo).

Okrogla miza »S polževim vsadkom do boljše rehabilitacije«

 


Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Drenikova 24, Ljubljana, četrtek 2.3.2017, ob 13.00 uri.
 
Okrogla miza je namenjena uporabnikom polževega vsadka, staršem otrok s polževim vsadkom in potencialnim kandidatom, ki se za vsadek odločajo.
 
V nadaljevanju se lahko prijavite na tej povezavi: PRIJAVA
Prijava je možna od 22.2.2017 oziroma do zapolnitve prostih mest.
Za uspešno prijavo je potrebno obvezno navesti vaš elektronski naslov, na katerega boste prejeli potrditev o prijavi.

VABLJENI NA PREDAVANJE »KOMUNIKACIJA ALI KAKO NAJ TO POVEM«

 

Predavanje bo v sredo, 22.2.2017 ob 16.30 v prostorih društva.

Predavala bo gospa Janja Rednjak.

 

Vljudno vabljeni!