OBVESTILO

 

Spoštovani,
društvo bo v petek, 28.4.2017, ZAPRTO!

Prosimo za razumevanje!

Želimo vam lepe prvomajske praznike!

PLAN AKTIVNOSTI MAJ 2017

 

3.5.2017 ob 16.00:
Predavanje »Sedem zakonov življenja«. Predavala bo Janja Rednjak v prostorih društva.

 

6.5.2017 ob 8.00:
Pohod

 

10.5.2017 ob 16.00:
Predavanje o nasilju nad invalidi, v prostorih društva


13.5.2017 ob 8.00:
DP v košarki, Športna dvorana ŠC Velenje


17.5.2017 ob 16.00:
Sestanek za kulturo (za člane, ki so aktivni na filmskem in gledališkem področju)

 

27.5.2017 ob 8.00:
Meddruštveni turnir v ribolovu ob velenjskem jezeru


31.5.2017 ob 16.00:
Srečanje samopomočne skupine Barbara v prostorih društva


Plan aktivnosti se lahko še spremeni oziroma dopolni. O spremembah ali dodatnih aktivnostih boste pravočasno obveščeni.

 

 

OBVESTILO


Spoštovani, društvo bo v petek, 28.4.2017 zaprto.


POHOD


Spoštovani,
vljudno vas vabimo na pohod, ki bo v soboto, 6. maja 2017 ob 8. uri. Zbor pred društvom. Malica iz nahrbtnika.

 

 

RAZPIS ZA POČITNIKOVANJE – POLETJE 2017

 

Spoštovani,
prijave zbiramo do srede, 17.5.2017. Prosim, da se roka dosledno držite, ker se bo v četrtek, 18.5.2017 sestala komisija za letovanje, ki bo, v primeru več prijav na en termin, v skladu s kriteriji določila kdo ima v letošnjem letu prednost. Prijav po roku ne bomo upoštevali.
Po končanem razpisu se bodo nezasedeni termini sprostili. V hotelu Fiesa je, v primeru rezervacij nezasedenih terminov po razpisu, potrebno upoštevati sedem dnevne termine (zahteva oskrbnika).
Pogoj za letovanje po subvencionirani ceni je plačana članarina za tekoče leto. Vse podatke o terminih dobite osebno v društvu.
Rezervacij preko telefona ne izpolnjujemo zaradi morebitnih nesporazumov.

VABILO ZELIA

 

PLAN AKTIVNOSTI APRIL 2017

 

4.4.2017 ob 16.00: Srečanje skupine za samopomoč oseb s polžkovim vsadkom v prostorih društva
5.4.2017 ob 16.00: Predavanje o paradižniku v prostorih društva. Predaval bo Jernej Mazej
8.4.2017 ob 9.00: Stojnica na prireditvi Mesto zdravja na velenjski promenadi
19.4.2017 ob 16.00: Predavanje o zeliščih pomladanskega časa v prostorih društva
26.4.2017 ob 16.00: Srečanje samopomočne skupine Barbara v prostorih društva

 

Plan aktivnosti se lahko še spremeni oziroma dopolni. O spremembah ali dodatnih aktivnostih boste pravočasno obveščeni.

 

 

 

RAZPIS ZA POČITNIKOVANJE – POLETJE 2017

 

Spoštovani,


izšel je razpis za počitnikovanje – Poletje 2017. Po končanem razpisu se bodo nezasedeni termini sprostili. V hotelu Fiesa je, v primeru rezervacij nezasedenih terminov po razpisu, potrebno upoštevati sedem dnevne termine (zahteva oskrbnika).
V kolikor bo na en termin več prijav, bo odločala komisija za letovanje.
Pogoj za letovanje po subvencionirani ceni je plačana članarina za tekoče leto. Vse podatke o terminih dobite osebno v društvu. Rezervacij preko telefona ne izpolnjujemo zaradi morebitnih nesporazumov.

 

Prijave zbiramo do srede, 17.5.2017. Prosim, da se roka dosledno držite.

 

Spoštovani, 

 

obveščamo vas, da je s 1.1.2017 stopil v veljavo nov Sodni red, ki v 223. členu določa, da vabilo vsebuje obvestilo, da imajo udeleženci, ki so invalidi ali osebe s posebnimi potrebami, pravico do enakopravnega sodelovanja v postopku. Udeleženci, ki so invalidi ali osebe s posebnimi potrebami, morajo sodišču pred narokom sporočiti, da bodo uveljavljale pravico do enakopravnega sodelovanja v postopku.
 
V praksi to pomeni, da morajo gluhe osebe, ki potrebujejo tolmača za slovenski znakovni jezik za obravnavo na sodišču, pred datumom obravnave obvestiti sodišče, da potrebujejo tolmača.

VABILO

 

V skladu z 42. členom Statuta MDGN Velenje sklicujem redni letni zbor članov MDGN Velenje, ki bo 15. marca 2017 ob 16. uri v seminarskih prostorih Mladinskega hotela Velenje, na Efenkovi 61 v Velenju (v neposredni bližini društva). 

Vljudno vabljeni, da se zbora članov udeležite.

 

Velenje, dne 8.3.2017


Lep pozdrav!


Predsednik MDGN Velenje
Franc Forštner l.r.

 


 
DNEVNI RED:

1. Otvoritev in pozdrav gostov
2. Izvolitev delovnih teles zbora članov:
      delovnega predsedstva
      zapisnikarja
      overovateljev zapisnika
      verifikacijske komisije

3. Sprejem dnevnega reda in poslovnika za delo zbora članov

4. Delovno poročilo o izvajanju programov društva v letu 2016

5. Finančno poročilo za leto 2016

6. Poročilo nadzornega odbora

7. Poročilo inventurne komisije

8. Poročilo verifikacijsko volilne komisije in predlog članov v organe MDGN Velenje

9. Razprava po poročilih in sprejem poročil

10. Delovni in finančni plan za leto 2017

11. Volitve:
      Predsednika MDGN Velenje
      Podpredsednika MDGN Velenje
      Upravnega odbora MDGN Velenje
      Nadzornega odbora MDGN Velenje
      Disciplinske komisije MDGN Velenje
      Inventurne komisije MDGN Velenje

12. Poročilo o izidu volitev

13. Potrditev delegatov za delo v organih ZDGNS

14. Razno in zaključek       

 

 

Spoštovani,

 

predsednik MDGN Velenje je bil danes na sestanku pri ravnatelju Osnovne šole Šmartno ob Paki glede rekreacije. Rekreacija se prične ta petek, 3.3.2017 in bo potekala vsak petek od 17.00 – 18.30. Telovadnica je trenutno rezervirana do konca aprila z možnostjo podaljšanja.

 

Prijazen pozdrav!