OBISKALI SMO OTROKE V VRTCU REČICA OB SAVINJI

 

V vrtcu Rečica ob Savinji, v skupini petletnikov, so se v mesecu oktobru pogovarjali o drugačnosti in različnih vrstah invalidnosti. Trudijo se izvesti aktivnosti preko katerih otroci na lastni koži doživijo, kaj pomeni biti oseba s posebnimi potrebami. Z veseljem smo se odzvali povabilu, da jih obiščemo in predstavimo gluhoto.
K sodelovanju smo povabili predsednika društva Franca Forštnerja, gluho članico Marijo Varžič in tolmačko Duško Berločnik.
Otroci so nas prijazno sprejeli in z radovednostjo spremljali kaj se bo dogajalo. Na začetku smo jih pozdravili v znakovnem jeziku in razložili, da je to posebna govorica, ki jo za sporazumevanje uporabljajo gluhi. Povprašali smo jih če vedo kaj pomeni biti gluh, naglušen. Otroci so z nami podelili različna mnenja in izkušnje.
Na otrokom primeren način smo jim razložili kaj pomeni gluhota, naglušnost. Prebrali smo zgodbico o zajčku Binetu in fantku Pavlu, ter se pogovarjali o tem zakaj potrebujemo ušesa in zakaj je sluh zelo pomemben. Marija in Franc sta jim na podlagi lastne izkušnje povedala kako živita z izgubo sluha. Pokazali smo jim tudi nekaj tehničnih pripomočkov, ki osebam z izgubo sluha lajšajo vsakdanje življenje. Opozorili smo jih, da pazijo na svoja ušesa, sluh. Skupaj smo se naučili enoročno abecedo in nekaj enostavnih kretenj.
Ker so bili zelo pridni sta jih obiskala tudi zmajček Tiho in morska deklica Mimi. Pred našim prihodom so prebirali knjigo o zmajčku in morski deklici, ki se sporazumeva s pomočjo rok. Navdušeni so bili, da so si lahko ogledali še lutkovno predstavo.
Otroci so se nam na koncu prijetno zahvalili in namen, da jim predstavimo gluhoto ter svet tišine je bil dosežen. Izvedeli so veliko novega, izkušnja pa jim bo popotnica za naprej.


Urška Jakop

 

 

DRUŽABNO SREČANJE ČLANOV

 

V MDGN Velenje vsako sredo v popoldanskem času organiziramo razne aktivnosti, kot so predavanja, delavnice, razna srečanja skupin za samopomoč naglušnih Barbara, skupine s polževimi vsadki Kohlerji in druge aktivnosti. Velikokrat nas preseneti kdo, ker niti ne pričakujemo z kakšno pogostitvijo ob rojstnem dnevu, odhodu med upokojence ali kaj drugega. Skratka v društvu nikoli ni dolgčas vedno se kaj dogaja, zato člani radi prihajajo saj so vedno lepo sprejeti. Če nič drugega nas podpredsednica Milica ali članica Sonja presenetiti z kakšnim pecivom ali peko palačink.

V sredo 17. 10. 2019 pa je v društvo prišla naša častna članica Martina Dobnik, ki je praznovala 80 rojstni dan. Prijetno nas je presenetila z pogostitvijo in seveda smo ji vsi zaželeli veliko zdravja in sreče ter veselja. S strani društva smo ji podarili majhno pozornost. Videti je bila srečna vesela in nasmejana. Martina zelo rada pride v društvo in je članica že od vsega začetka. Rada gre z nami na izlet, na mednarodni dan gluhih in kadar ima čas se vedno udeleži aktivnosti. Posebej rada gre na likovno kolonijo pod okriljem ZGNS, ali društva, ki to organizira. Letos je to kolonijo obiskala skupaj z še tremi člani društva pod okriljem DGN Krško in ZGNS ,saj zelo veliko slika in ustvarja tudi doma. To sredo je res bilo lepo in pestro, saj se je oglasila tudi prejšnja sekretarka Janja Kranjc, ki prišla iz daljne Anglije na kratek dopust. V društvu je bil pravi živžav, saj so bile tudi vaje gledališke skupine in še marsikaj.

Hvala Martini za prijetno presenečenje in Janji za obisk ter vsem, ki imate društvo za svoj drugi dom.

Franc Forštner


Ob sredah popoldan je v MDGN Velenje »naš« dan. Navajeni smo, da je takrat tukaj največ članov. Marsikdo se veseli srede, saj ve, da bo v društvu srečal prijatelja.
Velikokrat imamo na ta dam kakšna zanimiva predavanja ali delavnice.
Najbolj veselo pan je kadar kaj praznujemo – rojstne dneve, obletnice, razne dosežke.
Druženje v sredo, 17. 10. 2019 je bilo nekaj posebnega. Praznovala je naša dolgoletna članica Dobnik Martina. Praznovanje je bilo še posebej slavnostno, saj je praznovala že svoj 80. rojstni dan.
Veseli smo, da naši člani z nami delijo svoje najlepše trenutke in se vedno znova radi vračajo k nam.

Edita Kos Martinšek

 

TEST HOJE

(okoli Škalskega jezera)

 

V sredo, 9.10.2019 smo se zopet »pomerili« v hoji okrog jezera. Hoja in opravljen test hoje nam da sliko o naši telesni pripravljenosti, zato so se ga nekateri naši člani udeležili že večkrat.

Za vzdrževanje zdravja naj bi vsak 5 x tedensko opravljal 30 minutno vadbo zmerne intenzivnosti ali visoko intenzivno 3 x tedensko vsaj 25 minut.

S testom hoje se določi točno koliko je teh vaj in kakšne intenzivnosti, da dosežemo optimum za svoje telo.

Pred testom so nam predstavnice iz Centra za krepitev zdravja v Velenju izmerile pritisk in zaradi previsokega pritiska se dva udeleženca nista mogla udeležiti hoje. Z njima se je opravil individualni razgovor in svetovanje. Tudi vsem ostalim so po opravljeni hoji svetovale na podlagi analize testa hoje.

Veseli smo, da s Centrom za krepitev zdravja Velenje tako dobro sodelujemo in da se zopet kmalu srečamo na kakšni delavnici o zdravi prehrani ali telovadbi.

                                                                                               Edita Kos Martinšek

 

MDGN Velenje je s Centrom za krepitev zdravja omogočilo, da smo člani društva opravili test hoje.
Zbrali smo se pri ribiški koči v Velenju. Pričakale so nas zdravstvene delavke in predstavnica našega društva.
Prišlo je kar nekaj članov in po uvodnem pozdravu se je začelo merjenje krvnega tlaka. Dobili smo tudi izkaznico na kateri je pisalo » ali sem fit?« . Na podlagi meritev so določili primeren test od 6 min do 2 km.
Sledila je telovadba, s katero smo se ogreli in tako pripravili na pohod okrog jezera.
Udeleženci smo bili zadovoljni s svojimi rezultati.
Hvala vsem za organizacijo.


Sonja Triglav

 

 

 

 

 

 

TEČAJ OŽIVLJANJA ZA GLUHE

 

V začetku meseca oktobra smo v društvu izvedli tečaj izvajanja temeljnih postopkov oživljanja za gluhe. Na nas se je obrnil, gospod dr. Matej Strnad, ki je vodja projekta tečaj oživljanja za gluhe. Gre za znanstvenoraziskovalni projekt: Kako naučiti gluhe temeljnih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja (TPO z AED). Dosedanji protokoli za učenje TPO z AED so narejeni za slišeče ljudi in pri prepoznavanju ljudi v srčnem zastoju je sluh zelo pomemben (npr. prepoznava dihanja s poslušanjem, klic na 112, vizualno ali slušno sledenje navodilom AED,....). Zato so se odločili, da bi bilo potrebno opraviti spremembe in prilagoditve osnovnega protokola za učenje oživljanja za gluhe. Še prej pa morajo po društvih izvesti delavnice in pridobiti podatke.


V društvu sta nas obiskala dr. Matej Strnad in dr. Vida Vrečar. Na začetku delavnice sta s pomočjo vprašalnikov preverila koliko gluhi poznajo temeljne postopke oživljanja in uporabo AED. Sledil je teoretični del, kjer smo spoznali kako izvajati tpo. Gluhi pa so potem še v praksi, na lutkah, tudi preizkusili pridobljeno znanje.


Tovrstna predavanje so za gluhe izjemno pomembna in koristna. Veseli pa smo, da bomo pripomogli tudi k določenim pozitivnim spremembam na tem področju.

 

Urška Jakop

 

 OBISKALI SMO UČENCE OŠ POLZELA

 
V OŠ Polzela se zavedajo, kako pomembno je že najmlajše seznanjati z drugačnostjo s katero se srečujemo v vsakdanjem življenju. Trudijo se izvesti aktivnosti preko katerih otroci na lastni koži doživijo, kaj pomeni biti oseba s posebnimi potrebami. Preko učenja z lastno izkušnjo otroci bolje razumejo posebne potrebe invalidov in so kot odrasli praviloma bolj strpni, z manj predsodki do drugačnih ljudi. 
 
Z veseljem smo se odzvali povabilu, da jih obiščemo in približamo problematiko izgube sluha.
 
K sodelovanju smo povabili predsednika društva Franca Forštnerja, gluho članico Marijo Varžič in tolmačko Duško Berločnik.  
 
Prijazno so nas sprejeli v tajništvu, nato pa odpeljali do glasbene učilnice, kjer nas je lepo pozdravila ravnateljica šole, gospa Bernardka Sopčič. Najprej smo se srečali z dvema oddelkoma šestih razredov, nato pa še z dvema. Na začetku smo jih pozdravili v znakovnem jeziku in na naše prijetno presenečenje so otroci vedeli, da je to govorica gluhih, Duška pa je tolmačica. Povprašali smo jih če vedo kaj pomeni biti gluh, naglušen. Učenci so bili na naš prihod zelo dobro pripravljeni in so vedeli že veliko stvari. 
 
Na otrokom primeren način smo jim razložili kaj pomeni gluhota, naglušnost. Ves čas smo jih tudi vključevali v našo predstavitev in doživeli smo pozitivne odzive. Ogledali smo si film, ki smo ga posneli v društvu in prikazuje težave s katerimi se soočajo osebe z izgubo sluha, načine kako pristopiti k njim ter njihove možnosti, pravice. Marija in Franc sta jim na podlagi lastne izkušnje povedala kako živita z izgubo sluha. Prejela sta veliko zanimivih vprašanj. Spregovorili smo o vzrokih izgube sluha in jih opozorili na dejstvo kako pomemben je sluh. Pokazali smo jim tudi nekaj tehničnih pripomočkov, ki osebam z izgubo sluha lajšajo vsakdanje življenje. Nad njimi so bili zelo navdušeni, 
prav tako nad enoročno abecedo in nekaj enostavnimi kretnjami, ki smo se jih skupaj naučili. Za konec smo jim povedali kaj je pomembno za čim lažjo komunikacijo z osebo, ki ne sliši dobro.
 
Namen, da učencem predstavimo gluhoto- nevidno invalidnost je bil dosežen. Izvedeli so veliko novega, izkušnja pa jim bo popotnica za naprej. 
Tudi za nas je bilo to zelo prijetno doživetje in vedoželjnost otrok nas je pozitivno presenetila.
 
Veseli smo, da smo prispevali k spoznavanju drugačnosti in otrokom približali svet tišine. 
 
 
Urška Jakop
 
 

MEDNARODNI DAN GLUHIH LETOS V CELJU

 
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, kot reprezentativna invalidska organizacija za gluhe, naglušne, gluhoslepe in osebe s polževim vsadkom je letos skupaj z Društvom gluhih in naglušnih Celje organizirala kulturni program v počastitev Mednarodnega dneva gluhih. Potekal je v soboto 21.9.2019 pod sloganom: «gluhi=slišeči, pripravljeni sprejeti drugačnost?« Na ta dan oziroma teden gluhih želijo osebe z izgubo sluha opozoriti javnost nase, na nevidno invalidnost – gluhoto in na svoje težave, s katerimi se srečujejo v vsakodnevnem življenju. Gluhota je med najtežjimi invalidnostmi zaradi doživljenjske ovire govorno-socialne komunikacije, ki se kaže pri gluhih osebah v trajni izoliranosti od slišečega okolja. Ob letošnjem letu se opozarja na nevidno diskriminacijo gluhih na številnih področjih življenja in dela. 
 
V DGN Celje so aktivnosti potekale cel teden. Predstavniki društva in člani pa smo se udeležili sobotne, glavne prireditve. Najprej smo si ogledali dve razstavi v Pokrajinskem muzeju v Celju. Še posebej zanimiva je bila tako imenovana: Celeia, mesto pod mestom. Sprehodili smo se med starodavnimi zidovi, ki pričajo o bogati zgodovini mesta. Ugodna in zaščitena lega ob zavoju reke Savinje, bogato zaledje Savinjske doline in križišče trgovskih poti so naše prednike že v prazgodovini privabili na področje današnjega Celja. Najstarejša naselbina na Miklavškem hribu je znana že iz pozne bronaste in starejše železne dobe (9. do 6. stoletje pr. n. š.), keltski Tavriski pa so v mlajši železni dobi na terasi Miklavškega hriba nad mestnim parkom postavili eno od svojih pomembnejših središč. O pomenu tedanje keltske naselbine pričajo med drugim tudi ostanki kovnice srebrnega denarja. V obdobju pozne antike se je Celeia močno zmanjšala, po izteku 5. in v 6. stoletju pa se nekoč cvetoče mesto skoraj ni več omenjalo. Ogledali smo si tudi razstavo o Celjskih Grofih. Grofje Celjski so bili v fokusu muzeja od njegovih začetkov; muzej je skrbno zbiral redke materialne ostaline, ki so jih izkopali arheologi na Starem gradu ali drugih lokacijah. Leta 1956 so prešle v varovanje muzeja še lobanje, nad katerimi so bdeli v minoritski cerkvi v Celju, nekdanji grobnici grof Celjskih. Leta 1999 odprta pregledna razstava z naslovom Grofje Celjski je bila zaradi pomanjkanja prostora nekaj let v depoju. Novo prizorišče stalne postavitve o grofih Celjskih je v Knežjem dvoru.
 
Po ogledu muzeja smo se odpravili na ogled slavnostne akademije v Celjski dom. Društvo je pripravilo pester program. Zvrstile so se tako plesne, kot pevske in gledališke točke. Prisotne so nagovorili: predsednik DGN Celje Aleš Peperko, predsednik ZDGNS Mladen Veršič, svetnica mestne občine Celje in predsednik vlade RS Marjan Šarac.
 
Po končani proslavi smo se odpravili na družabno srečanje, kjer so se osebe z izgubo sluha družile v prijetnem vzdušju. Poskrbljeno je bilo za jedačo, pijačo in tudi glasbo.    
Dobro razpoloženi in s prijetnimi vtisi smo se v večernih urah odpravili proti domu. Naslednje leto pa se spet srečamo na drugi lokaciji. 
 
Urška Jakop
 
 
 
 

UČINKOVITA RABA ENERGIJE

 
Uvodni nagovor je imel predsednik Forštner, ki je predstavil predavatelja gospoda Špegla.
Potem smo vsi prisotni z zanimanjem prisluhnili predavanju o učinkoviti rabi energije, ki ga je izvedel predstavnik EKO sklada v Velenju gospod Špegel. 
Slovenski okoljski javni sklad, krajše Eko sklad, daje subvencije in ugodne kredite za okolju prijazne naložbe. Eko sklad ima pisarno v Velenju, kjer brezplačno svetujejo prebivalcem ob pridobitvi sredstev in bolj racionalni rabi energije.
Predstavnik je povedal, da je objavljen razpis za kurilne naprave, stavbno pohištvo, električne avtomobile, ki so okolju bolj prijazni. 
Poudaril je, da je sofinanciranje oken možno za lesena okna z trojno zasteklitvijo.
Poudaril je, da je vgradnja toplotne črpalke smotrna, če je stavba dobro izolirana in ima energetsko varčna okna. Drugače je strošek elektrike prevelik.
Vgradnja sončnih panelov, je investicija, ki se povrne, odvisno od velikosti v 15-20 letih. Trenutno ne pomeni energetskega prihranka.
Nato je podal nekaj praktičnih napotkov. Povedal je, da se kurilne naprave stalno izpopolnjujejo in da so tiste, ki so stare 10 let že zastarele. 
Seznanil nas je kako pravilno zakurimo v kurilni napravi na drva. Pravilno je kurjenje od zgoraj. 
Seznanil nas je kako pravilno zračimo v stavbah, ki nimajo že vgrajenega prezračevanja. Večkrat na dan je potrebno na stežaj odpreti okna vsaj za 5 minut, da se zrak zamenja. Tako imamo ob kurilni sezoni najmanjšo izgubo toplotne energije.
Sledila so vprašanja navzočih, na katera je strokovno, obširno in poljudno odgovarjal. 
Tako smo bili seznanjeni z veliko praktičnimi napotki in uporabnimi informacijami.
 
Tatjana Pirečnik
 
 

PREDAVANJE DOMAČA LEKARNA

 
V sredo 11. 9. smo se zopet v velikem številu zbrali v prostorih društva, kjer smo prisluhnili zanimivi predstavitvi izdelkov lekarne Arcnija. 
Predstavnica g. Senica nam je izčrpno predstavila prehranska dopolnila, ki jih ponujajo. Vsa prehranska dopolnila so narejena izključno naravnih izvlečkov in so proizvedena v evropski uniji. Zagotovljena je stalna kontrola kvalitete, ki jo zahteva evropska unija.
Izčrpno nam je predstavila izdelke za krepitev naravne odpornosti organizma; za boljše razpoloženje, pri napetosti in stresu; za črevesje in prebavo; za čiščenje in razstrupljanje organizma; za srce in ožilje; za možgane ter za lajšanje bolečin. 
Po končani predstavitvi je predstavnica svetovala posameznim članom okoli  njihovih težav. 
 
Sledila je sladka pogostitev, ki jo je pripravila naša podpredsednica g. Milica. Razvajala nas je z palačinkami, za kar smo ji hvaležni in se ji zahvaljujemo.
 
Tatjana Pirečnik
 

OTVORITEV NOVIH PROSTOROV MDGN SLOVENSKE KONJICE

 
MDGN Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče so 10.9.2019 slavnostno otvorili svoje nove prostore.
Slovesnosti smo se udeležili tudi predstavniki društva. 
Društvo deluje od 25. maja 2001. Ves čas so gostovali v prostorih Zdravstvenega doma v Slovenskih Konjicah, sedaj pa so s pomočjo zveze, FIHO in pomočjo Občine Slovenske Konjice pridobili lastne prostore. Člani društva so pripravili krajši kulturni program. 
Prisotne je nagovoril predsednik društva, Matevž Marinko. Nekaj besed je spregovoril tudi predsednik ZDGNS, Mladen Veršič. 
Odprtja se je udeležil tudi podžupan Slovenskih Konjic Primož Poklič, ki je društvu čestital za preteklo delo in jim zaželel odličnega počutja v njihovih prostorih. 
Čestitkam sta se pridružila tudi župana sosednjih občin Zreče in Vitanje.
Predstavniki društev so predsedniku izrekli čestitke in predali simbolična darila. Naša podpredsednica Milica Krašovec je društvu zaželela veliko sreče in prijetnih druženj.
 
Urška Jakop
 
 

 DRUŽABNO SREČANJE S PIKNIKOM

 

Z družabnimi srečanji v društvu skrbimo za aktivno preživljanje prostega časa naših članov in preprečujemo njihovo socialno izključenost. Ker je na naših srečanjih vedno prijetno, je vsako leto več prijavljenih. Letos nas je bilo skoraj 70.
Že tradicionalno smo se v poletno- jesenskem času odpravili na piknik prostor Gril. Vedno pa poskrbimo, da se naši člani kaj naučijo in kaj novega vidijo. Tako smo se zjutraj najprej odpravili na ogled zakladnice mašnih plaščev in cerkve Frančiška Ksaverja v Radmirju. V romarski cerkvi ima izreden pomen radmirska zakladnica, v kateri so se zbirala darila iz avstrijskega, poljskega, francoskega in neapeljskega dvora. Od ohranjenih zlatarskih dragocenosti sta posebno kvalitetna zlati kelih s pateno, delo pariškega mojstra R.J.Augusta in z dragimi kamni okrašena moštranca, delo dunajskega zlatarja J.J.Wurtha.

Med baročnimi mašnimi oblačili so plašči, ki so jih darovale cesarica Marija Terezija, poljska kraljica Marija Jožefa in mati francoskega kralja Ludvika XVI.
V tem času pa so se mlajši člani odpravili na paintball, kjer so nad Rečico ob Savinji uživali v neokrnjeni naravi.
Vsi skupaj smo se potem v dopoldanskih urah zbrali v Teru, na piknik prostoru Gril. Najprej smo se okrepčali z golažem.

Naš član Franc Jurko je s harmoniko poskrbel za dobro vzdušje. Člani so tudi zapeli in zaplesali. Naša podpredsednica, Milica Krašovec, je s slastnim pecivom poskrbela za vse sladokusce. Pripravila pa je tudi presenečenje, saj je vmes spekla langoš.

Da pa ne bi samo posedali smo za člane pripravili tudi družabne igre, nekateri pa so se odpravili na sprehod v bližnji gozd. Preizkusili smo se v pikadu, ruskem kegljanju in streljanju z zračno puško. Največ smeha pa je požela vleka vrvi. V popoldanskem času smo bili postreženi še z jedmi iz žara, prav tako je bilo poskrbljeno za pijačo. Drobeževi so se tudi letos izkazali kot odlični gostitelji.
V večernih urah smo se polni lepih vtisov in spominov, odpravili proti domu. Naslednje leto pa se zopet vidimo.

 

Urška Jakop

 

 

V zadnjem dnevu meseca avgusta je vodstvo MDGN Velenje organiziralo piknik v neokrnjeni naravi in svežem zraku. Prej je bil ogled cerkve v kraju Radmirje.
Na piknik prostoru Gril so nas pričakali s požirkom kratkega. Nato je sledila glasba in pesem. Tudi dobrih vicev ni manjkalo. Sledila je hrana, ki jo je bilo vedno več.
Proti večeru smo se odpravili proti domu.

 

Hvala za vse vodstvu MDGN Velenje.

Sonja Triglav