OBVESTILO KORIŠČENJE TURISTIČNIH BONOV V PIRANU IN KRANJSKI GORI


Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID –19, ki velja za turistične bone od 14. 7. 2021.
Bon je namenjen izboljšanju gospodarskega položaja podjetij, katerih glavne dejavnosti sodijo v področja gostinstva, turizma, športa in kulture.
Zvezina glavna dejavnost je dejavnost invalidskih organizacij 94.991, iz česar izhaja, da v nastanitvenih enotah ZDGNS NI MOGOČE KORISTITI NOVIH BONOV 2021.
ŠE VEDNO JE MOGOČE DO KONCA LETA, KORISTITI LANSKE TURISTIČNE BONE.


Aleksandra Rijavec Škerl
strokovna delavka ZDGNS

PREVLEKICE ZA ZAUŠESNE SLUŠNE APARATE

 

V društvu lahko v času uradnih ur kupite prevlekice za zaušesne slušne aparate.