Obveščamo vas,

da je v veljavo stopil Zakon o spremembah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

 

ZPIZ od 31.10.2021 pri oceni telesne okvare upošteva nov seznam telesnih okvar.
Gluhi (nad 95% po Fowlerju) boste sedaj imeli priznano 80% telesno okvaro. Kar prinaša določene pravice (oprostitev plačila cestnine in druge). Dvignila se bo tudi višina invalidnine.
Za spremembe bo potrebno oddati novo vlogo na zpiz. To lahko storite preko elektronske vloge, vlogo izpolnite sami in jo nesete osebno na zpiz ali vam pri tem pomagamo v društvu. Obvezna priloga so originalni izvidi ali overjeni izvidi s strani osebnega zdravnika.
Če imate že priznano pravico do invalidnine za telesno okvaro, lahko pri zavodu vložite novo zahtevo, ki bo obravnavana upoštevajoč nov Seznam telesnih okvar. K zahtevi lahko priložite stara in tudi nova medicinska dokumentacija.
Zahtevo prav tako lahko vložite, če še nimate priznane pravice do invalidnine za telesno okvaro. K zahtevku priložite medicinsko dokumentacijo.
Za pridobitev pravice do invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni morajo biti načeloma izpolnjeni naslednji trije pogoji:
• da gre za določeno vrsto in stopnjo telesne okvare, ki znaša najmanj 30 %,
• da je ta okvara nastala med zavarovanjem,
• da je nastala zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni in
• da je izpolnjen pogoj pretežnosti zavarovanja za širši obseg pravic.

Pogoji za pridobitev pravice do invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica bolezni ali poškodbe zunaj dela pri zavarovancu, so naslednji:

• telesna okvara mora znašati najmanj 50 %,
• zavarovanec mora imeti ob nastanku telesne okvare dopolnjeno pokojninsko dobo, ki je določena za pridobitev pravice do invalidske pokojnine, ne glede na to, ali ta okvara povzroča invalidnost ali ne,
• prav tako mora biti izpolnjen pogoj pretežnosti zavarovanja za širši obseg pravic.