PRIREDITEV OB VPISU SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA IN JEZIKA GLUHOSLEPIH V USTAVO

 

Poslanci so z 78 glasovi za in brez glasu proti sprejeli ustavni zakon, po katerem bo ustava dopolnjena s pravico do uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika. Zakon določa tudi, da svobodno uporabo in razvoj jezika gluhoslepih ureja zakon.
Slovenija bo tako peta država v Evropi, ki bo urejala znakovni jezik v svoji ustavi. Hkrati pa celo prva na svetu, ki bo na ustavni ravni uredila jezik gluhoslepih.
Umestitev slovenskega znakovnega jezika in jezika gluhoslepih bo pomenila velik korak k zagotavljanju enakih možnosti in lažjemu vključevanju gluhih, naglušnih in oseb s polžjim vsadkom, ki so uporabniki slovenskega znakovnega jezika, ter uporabnikov jezika gluhoslepih v družbo.
Z vpisom v Ustavo se bo odpravila dolgoletna diskriminacija in neustrezna obravnava gluhih in njihovega jezika. Znakovni jezik ni pripomoček, temveč je avtohtoni jezik gluhe skupnosti. S tem se bo prepoznalo, da je slovenski znakovni jezik jezik v Republiki Sloveniji, za katerega mora država skrbeti, ga razvijati in omogočati, da se ga učijo tudi gluhi otroci. Izobraževanje mora biti v njihovem jeziku in tudi o njihovem jeziku. Še dandanes gluhi otroci nimajo svojega predmeta slovenski znakovni jezik, kar je nedopustno. Brez ustreznega jezika je oteženo izobraževanje in ravno zaradi neustreznega izobraženja gluhih v preteklosti so gluhi med vsemi invalidi najslabše izobraženi ter posledično v najslabšem socio-enokomskem položaju.
28.5.2021 smo bili prisotni na slavnostni obeležitvi tega pomembnega dogodka. Prireditev je potekala na visokem nivoju, s čudovitim programom, ki je med drugim prikazal tudi del težav, s katerimi so se in se še soočajo osebe z okvaro sluha. Prireditve so se udeležili tudi visoki državni predstavniki. Predsednik republike je ob tej priložnosti Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije vročil posebno priznanje, Zahvalo predsednika Republike Slovenije za pomembno vlogo pri vpisu znakovnega jezika in jezika gluhoslepih v Ustavo Republike Slovenije ter njeno vsestransko pomoč ljudem z okvaro sluha pri vključevanju v družbo. Zahvalo je v imenu zveze prevzel njen predsednik gospod Mladen Veršič.
Ponosni smo, da smo lahko bili del zgodovinskega dogodka, ki bo pomembno vplival na izboljšanje kakovosti življenja oseb z okvaro sluha.

 

Urška Jakop