SODELOVANJE NA OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE REČICA OB SAVINJI


V društvu se zavedamo pomembnosti dobrega sodelovanja z lokalno skupnostjo in vsemi 10imi občinami, na območju katerih društvo deluje. Pomembno je, da nas ljudje poznajo in vedo kam se lahko obrnejo v primeru težav s sluhom.
Vsako leto poskušamo izvesti kakšno aktivnost vsaj v parih občinah in tako informirati ter ozaveščati širšo javnost o problematiki okvare sluha.

Tako smo v soboto, 10. julija 2021, sodelovali na prireditvi Rečica praznuje. Svoje delovanje v občini Rečica so predstavila številna društva in zavodi, med njimi tudi naše Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje.

Strokovna delavka in predsednik sta na stojnici predstavila delovanje društva, podelila informacije glede pridobitve slušnih aparatov, tehničnih pripomočkov in ostalih pravic. Otrokom pa je bil zelo zanimiv slovenski znakovni jezik in z veseljem so se učili enoročne abecede.

Dogajanje je popestril tudi lep kulturni program. Tako je tudi naše društvo pripomoglo k prijetnemu prazničnemu vzdušju, ki ga je bilo ta dan čutiti na Rečici ob Savinji. ️

 

Urška Jakop